A(r)ch love aneb reminiscentník pro rok 2021
Je výtvarným povzdechnutím nad místy, na kterých lze v současné době být jen ve vzpomínkách a nad přátelstvími, která žijí teď jinak – virtuálně. Výrazová forma jednotlivých elementů je poskládaná z mozaiky pomyslných pixelů, na které jsme se všichni dočasně proměnili. Hloubka prostorů, vůně pučícího jara, chladného podzimu, síla teplých objetí – to vše dematerializováno na obrazové body se jen na sítnici srdce stává úplným.
Virtual Exhibition Design From Your Kitchen (29.03.2021 – 29.04.2021 : Zlín, Česká republika)

You may also like

Back to Top