výhra ve veřejné neanonymní soutěži TKZ
tlačený náklad: 150 ks
rozmer: 42 × 29,5 cm
technika tlače: 3–farebná risografia
2021

Trnavský jarmok vznikol na základe práva, ktoré mestu udelil v roku 1238 kráľ Belo IV. Vďaka Antonovi Bernolákovi sa trnavský región výrazným spôsobom podieľal na formovaní nášho národného jazyka. Predstavuje tradíciu a jedinečný potenciál krajiny. Je spoločenskou udalosťou, oslavou priateľstva, regionálnej kultúry, veselosti. Ilustrácia zachytáva okamihy, ktoré vystihujú lokálnu a regionálnu identitu v širšom kontexte. V symbolickom kruhu sa tu stretávajú historické postavy so súčasnými. Farebnosť je odkazom na pestrosť života, prírodného bohatstva aj na mestské farby. Trhy prepájajú starých a mladých, sú súčasťou živej komunity a odovzdávania skúseností naprieč generáciami.

You may also like

Back to Top