Diplomová práce se skládá ze dvou částí, tou hlavní je autorský umělecký projev. V názvu Metamorfózy, chápaném ve své obrazné podstatě, lze nalézt kontinuitu s elementárními otázkami, týkajícími se lidského (ne)bytí, jež spoluutváří jádro diplomové práce. Dominantním je cyklus, zahrnující výstupy v podobě grafických listů, vznikajících technikami tisku z hloubky, pastelových kreseb, skic a animací, tvořící koherentní tematický celek. Obecně lze říci, že z prací dýchá „estetika ošklivosti“, vymezující se tématy oscilujícími na hraně krajnosti lidské mysli. V pojetí subjektivní kontextuální analýzy vlastní tvorby jsou popsány momenty zrodu prací, provázeny přítomností inspiračních zdrojů v podobě uměleckých tendencí, podněcujících autorů či děl.

Tváří v tvář, 2017, lept, suchá jehla, 42 x 20 cm

Všichni nikam pospícháme, 2016, suchá jehla, 21 x 29,7 cm

You may also like

Back to Top