Webový dizajn EMIA (emia.stuba.sk) bol vytvorený na mieru pre medzinárodný univerzitný projekt Empathy in Art (Empatia v umení). Oko, neustále sledujúce animovaný (a nad prepojeniami vzrušene tepúci) kurzor návštevníka webstránky cestujúceho nad jej fragilným pozadím, symbolicky odkazuje na empatiu a podnecuje percepciu. Rozhranie dizajnu a architektúry rámcujú postupne sa vykresľujúce geometrické tvary a dopĺňa pestrý farebný kód. Podobne ako tkvie krása v oku pozorovateľa, vyžaduje si empatia citlivé vnímanie detailov charakteru a rozmanitých súvislostí prostredníctvom meniacej sa a apriori neznámej prizmy. Empatia je mnohostranná, rozličná, hýri farbami a diverzitou.

You may also like

Back to Top