Identita pro mezinárodní univerzitní projekt Empathy in art (Empatia v umení), 2021.
Back to Top